14.12.2015:
Täna Kutsekoja eestvedamisel kogunenud OSKA nõunike kogu arutas metoodilisi probleeme tuleviku oskuste prognoosimisel. Selleks, et prognoosi ja analüüsiga saadav kasu ka ühiskonda viia, soovitasid nõunikud OSKA sõnumite edastamiseks välja töötada sihtgruppide põhine rakenduskava.
03.12.2015:
Täna Tallinnas Telliskivi loomelinnakus toimuval koolitajate mitte- konverentsil “Õppimise koht” püütakse ebatraditsioonilises formaadis ületada konkurentsist tingitud barjääre koolitajate vahel.
26.11.2015:
 Täna Kutsekojas kogunenud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu otsustas anda konkursita kutse andja õigused Tartu Ülikoolile ja Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolile.
25.11.2015:

Uudised

2015

14.12.2015
Täna Kutsekoja eestvedamisel kogunenud OSKA nõunike kogu arutas metoodilisi probleeme tuleviku oskuste prognoosimisel. Selleks, et prognoosi ja analüüsiga saadav kasu ka ühiskonda viia, soovitasid nõunikud OSKA sõnumite edastamiseks välja töötada sihtgruppide põhine rakenduskava.
03.12.2015
Täna Tallinnas Telliskivi loomelinnakus toimuval koolitajate mitte- konverentsil “Õppimise koht” püütakse ebatraditsioonilises formaadis ületada konkurentsist tingitud barjääre koolitajate vahel.
26.11.2015
 Täna Kutsekojas kogunenud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu otsustas anda konkursita kutse andja õigused Tartu Ülikoolile ja Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolile.
25.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
 Riigikontroll tõi oma raportis Eesti arengut pidurdava olulise teemana välja vastuolu tööjõu vajaduse ja koolituspakkumise nõudluse vahel.
23.11.2015
19.11.2015
Kolmapäeval, 18. novembril kogunes OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkondlik eksperdikogu prognoosima tööjõu vajadust ja analüüsima valdkonna arenguks vajalike oskustöötajate ja spetsialistide haridusliku ettevalmistuse taset.
18.11.2015
17.11.2015
Tallinn, SA Kutsekoda, 17. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika kutsenõukogu kinnitas geomaatika kutseala kutsete ja pottsepa kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjad järgmiseks viie aastaseks perioodiks.
1 2 3 4 5 6