17.12.2012:
 Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 6 kutsestandardi ning 1 hindamisstandardi töörühma koosolek.
10.12.2012:
 Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 9 kutsestandardi ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub ESF Programmi "Kutsete süsteemi arendamine" nõukoja koosolek.
07.12.2012:
  04. detsembril külastasid Kutsekoda European Qualifications Framework (EQF: Euroopa kvalifikatsiooniraamistik) portaali Euroopa Komisjoni poolsed arendajad
04.12.2012:
Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 8 kutsestandardi, 1 hindamisstandardi töörühma ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub Kutsenõukogude Esimeeste Kogu koosolek.

Uudised

2012

17.12.2012
 Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 6 kutsestandardi ning 1 hindamisstandardi töörühma koosolek.
10.12.2012
 Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 9 kutsestandardi ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub ESF Programmi "Kutsete süsteemi arendamine" nõukoja koosolek.
07.12.2012
  04. detsembril külastasid Kutsekoda European Qualifications Framework (EQF: Euroopa kvalifikatsiooniraamistik) portaali Euroopa Komisjoni poolsed arendajad
04.12.2012
Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 8 kutsestandardi, 1 hindamisstandardi töörühma ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub Kutsenõukogude Esimeeste Kogu koosolek.
29.11.2012
29.11.2012
26.11.2012
 Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 7 kutsestandardi, 1 hindamisstandardi ning 3 kutsenõukogu koosolekut. 
22.11.2012
Koosolekul kinnitati 3 uues vormis kutsestandardit. 
22.11.2012
22. ja 23. novembril korraldab Tallinna Polütehnikum üle-Eestilise kutsevõistluse „Trükis“, et populariseerida kujundusgraafika ja trükitehnoloogiaga seonduvaid erialasid ning näidata, et see ei ole ainult visuaalse kommunikeerumise kunst, vaid paljuski väljundi (trükis, multimeediatoode jms) tehnoloogilise poolega seotud visuaalse tööstuse üks vorm. 
21.11.2012
 Koosolekul kinnitati 3 uues vormis kutsestandardit ning kutse andmise tegevusloa maastikuarhitekti kutsetele sai Eesti Maastikuarhitektide Liit
1 2 3 4 5 6 7