22.12.2009:
Muinasjutt Kompetest ja Tentsidest
14.12.2009:
Kutsekoda on määratud Eestis koordineerima Euroopa ühtse kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamist, sh Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) loomist ja selle sidustamist EQF-ga. Ootame tagasisidet ja ettepanekuid seoses küsimustega, mis ei ole veel leidnud ühiselt kokku lepitud vastuseid.
03.12.2009:
SA Innove sai valmis uue kutseõppevõimalusi tutvustav teatmiku "Abiks otsustajale: kutseõppevõimalused 2010/2011".
23.11.2009:
19. novembril 2009 toimus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Kutsete süsteemi arendamine" teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!".

Uudised

2009

22.12.2009
Muinasjutt Kompetest ja Tentsidest
14.12.2009
Kutsekoda on määratud Eestis koordineerima Euroopa ühtse kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamist, sh Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) loomist ja selle sidustamist EQF-ga. Ootame tagasisidet ja ettepanekuid seoses küsimustega, mis ei ole veel leidnud ühiselt kokku lepitud vastuseid.
03.12.2009
SA Innove sai valmis uue kutseõppevõimalusi tutvustav teatmiku "Abiks otsustajale: kutseõppevõimalused 2010/2011".
23.11.2009
19. novembril 2009 toimus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Kutsete süsteemi arendamine" teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!".
13.11.2009
Täna, 13.11.2008, tunnustab Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) Eesti-Põllumajandus Kaubanduskoja lõikuspeol 2009. aasta parimat maamajanduseriala õpetajat ja õpilasi.
11.11.2009
19. novembril toimub Eesti Kunstimuuseumi (KUMU) auditooriumis Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Kutsete süsteemi arendamine" teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!".
04.11.2009
Peamisteks muutusteks on põhihariduse nõudeta kutseõppeliigi ning peatükkide: varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise põhimõtted ja kutseõppe liikide õpiväljundid ning nende seos kvalifikatsiooniraamistikuga, lisandumine.
02.10.2009
Artikkel ilmus 2. oktoobril 2009.a. Õpetajatelehes
30.09.2009
Kutsekoja juhataja Olav Aarna ja Kutsekoja koordinaatori Mare Johandi kirjutatud artikkel ilmus ajakirjas Elektriala 5/2009
16.09.2009
Ilmunud on ajakiri Õpitrepp teine number, mis on saadaval nii raamatukogudes kui veebis, kus on võimalik oma arvamust avaldad.  
1 2 3