Selgusid logopeedide, massööride ning psühholoogide kutsete andjad

10.12.2018

Tervishoiu Kutsenõukogu kuulutas Eesti Logopeedide Ühingu logopeedi, Eesti Massööride Liidu massööri ning Eesti Psühholoogide Liidu psühholoogi kutsete andjaks. Organisatsioonide kutse andja õigused kehtivad kuni 27. novembrini 2023.

Kutsenõukogu kinnitas kaks uut kutsestandardit – psühholoog-nõustaja, tase 7 ning spordipsühholoog, tase 7. Psühholoog-nõustaja töö on vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamine ning psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamine. Spordipsühholoog suunab ja toetab sportlasi, võistkondi ja organisatsioone eesmärkide saavutamisel ning elukvaliteedi tõstmisel ja aitab ennetada spordiga seotud vaimse tervise probleeme.

Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud ergonoom, tase 7, hambatehnik, tase 6, toitumisnõustaja, tase 5, toitumisterapeut, tase 6, kliiniline psühholoog, tase 7 erakorralise meditsiini tehnik, tase 4, massöör, tase 5 ning massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardid. Uuendatud standardites täpsustati spetsialiseerumisi ja läbivaid kompetentse ning täiendati tegevusnäitajate sõnastusi.