Kutsekoja nädala ülevaade

08.10.2013

Kutsestandardi töörühma koosolekud:
Kohtuarst
Keevitaja
Kuulmisnõustaja
Kohtukriminalistika ekspert
Konsulent
Info- ja telekommunikatsiooni ning arvutisüsteemide/automaatika ja elektroonika insener
Keevitaja
Kinnisvara hooldaja
Tantsuspetsialist
Erakorralise meditsiini tehnik
Nahatööline
Mäetööline

Lisaks toimub Geodeedi hindamisstandardi koosolek ja Kutsenõukogude Esimeeste Kogu koosolek.