Uudised

11.10.2007

11. oktoobril toimus Salme Kultuurikeskuses Kutsekoja (Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse) Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Kutsekvalifikatsiooni süsteemi väljaarendamine" lõpukonverents. Projekti üks peamisi eesmärke on Eesti kutsete süsteemi arendamine hästi toimivaks kompetentsipõhiseks süsteemiks.

16.05.2007
16. mail külastasid Kutsekoda sõbrad Lätist, et tutvuda Eesti kutsete süsteemi arengutega viimase kahe aasta jooksul.
14.05.2007
14. mail toimus Euroopa professionaalsete kaartide ümarlaud Brüsselis (Roundtable on European Professional Cards).
27.04.2007
27. aprillil oli Kutsekoja elus oluline hetk - anti välja 20 000. kutsetunnistus. Selle saaja oli üks vanamatest kutsealade esindajatest - ämmaemand. 20 000. kutsetunnistuse sai SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliiniku ämmaemand PILLE TOODE.
20.04.2007
20.aprillil 2007 olid Tallinnas esimest korda koos need paarkümmend inimest, kes järgmised kuus kuud on tihedalt seotud Lõuna-Soome ja Eesti Interreg IIIA projektiga. Projektil on ilus nimi - HETA, see on lühend Helsingist ja Tallinnast. Ning Helsingi ja Tallinna vahet tuleb poole aasta jooksul sõitmist ilmselt küll ja küll, kõik ikka selle nimel, et naabrite kutseharidussüsteemist parem ülevaade saada, kogemusi vahetada, uut õppida.
29.03.2007
Kutsekoda osaleb varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise - VÕTA - projektis.
27.03.2007
27. märtsil 2007 kell 11.00 - 15.00 toimus Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses Kutsekoja infopäev kutset omistavatele organitele, kus Sirje Murre andis kokkuvõtva ülevaate 2006 aasta tulemustest ning juhtis tähelepanu ka mõningastele vajakajäämistele.
27.03.2007
21-23 veebruar 2007 toimus Ungaris Budapestis projekti QF Embodiment avakoosolek.
Projekti eestvedajaks on Ungari Kutsehariduse Riiklik Instituut (The National Institute of Vocational Education).
Projekti eesmärgiks on: Kogemuste vahetamine riiklike ja sektoraalsete kvalifikatsiooniraamistike loomisel ja arendamisel Euroopa kvalifikatsioonivõrgustiku valguses.
21.02.2007
21. veebruaril kohtusid Tartus HTM-i kutse- ja täiskasvanuhariduse ning kõrghariduse osakonna töötajad Kutsekoja kollektiiviga, et ühtlustada oma arusaamad Eesti (kutse)hariduse ja tööturu maastiku hetkeolukorrast ja tulevikusuundadest.
20.02.2007
20. veebruaril külastas Kutsekoda Tartu Lennukolledžit eesmärgiga tugevdada ja arendada omavahelist koostööd ja infovahetust ning vaadata oma silmaga, mida tehakse koolis ja kuidas Eesti kutsete süsteem saab neile kasulik olla.