Uudised

29.09.2008

Ennistuskoja Kanut kutsekomisjoni aseesimehe Ruth Tiidori ettepanekul toimus
29. septembril kohtumine Läti kolleegidega , kes tegelevad Lätis konservaatorite atesteerimisega. Eesmärgiks oli teada saada, kuidas hinnatakse Lätis erinevate spetsialiseerumistega konservaatoreid -restauraatoreid.

09.09.2008
Teisipäeval, 9. septembril tegid 12 vilistlast ja praegust õpilast Kuressaare Ametikoolis esimest väikelaevaehitajate kutseeksamit Eestis.
20.06.2008
20. juunil kell 11:00 anti Tallinnas Mustpeade Majas üle esimesed kutsetunnistused kahekümne kolmele korstnapühkijale. 
06.06.2008
Reedel, 6. juunil, külastasid Kutsekoda Soome turismieriala kutsekomisjoni liikmed, kes töötavad turismi valdkonna rootsikeelses kutseõppeasutuses ja tegelevad nii täiskasvanukoolituse, kutseomistamise kui ka selle järelvalvega.
30.05.2008
2008 aasta oli Tallinna Puuetega Noorte Keskuse Juks ajaloos eriline- nimelt sooritas Leena Zahharkina keraamika osaoskuste II taseme kutseeksami.
22.05.2008
22. mail võttis Riigikogu 61 poolthäälega vastu uue kutseseaduse, mis jõustub 1. septembrist 2008. Uue seaduse eelnõu valmistas kolme aasta jooksul ette kutsesüsteemi senist arengut analüüsinud sotsiaalpartneritest koosnev töörühm.
07.05.2008
7. mail toimus Tallinnas Õpetajate Majas VÕTA teemaline seminar kutseomistajatele ja tööandjatele, kus arutati, kuidas VÕTA toetab/ võiks toetada kutseomistamist.
06.05.2008
6. mail toimus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses üks natuke erilisem eksam, kui tavaliselt.
03.04.2008
Kutsekoja juhataja Olav Aarna artikkel Õpetajate Lehele.
19.03.2008
Haridus- ja teadusminister kinnitas oma käskkirjaga Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Kutsete süsteemi arendamine", selle eesmärgiks on korrastada Eestis kutsete süsteemi, mis toetab elukestvat õpet ja tööjõu vaba liikumist.