Uudised

03.02.2010
Olav Aarna artikkel "Kutsed elukestva õppe süsteemis" ilmub Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastapäeva kogumikus.
01.02.2010
Kutsekoja juhataja Olav Aarna oli saatekülaline 29. jaanuari 2010 Vikerraadio hommikusaates „Huvitaja".
29.01.2010
28. jaanuaril said kutsetunnistused 36 uut Eesti ärikonsultanti, kelle teadmisi ja kogemusi hinnati vastavalt konsultantide kutsestandardile.
21.01.2010
Eelmisel neljapäeval võttis valitsus vastu kaks tähtsat dokumenti: põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava.
22.12.2009
Muinasjutt Kompetest ja Tentsidest
14.12.2009
Kutsekoda on määratud Eestis koordineerima Euroopa ühtse kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamist, sh Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) loomist ja selle sidustamist EQF-ga. Ootame tagasisidet ja ettepanekuid seoses küsimustega, mis ei ole veel leidnud ühiselt kokku lepitud vastuseid.
03.12.2009
SA Innove sai valmis uue kutseõppevõimalusi tutvustav teatmiku "Abiks otsustajale: kutseõppevõimalused 2010/2011".
23.11.2009
19. novembril 2009 toimus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Kutsete süsteemi arendamine" teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!".
13.11.2009
Täna, 13.11.2008, tunnustab Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) Eesti-Põllumajandus Kaubanduskoja lõikuspeol 2009. aasta parimat maamajanduseriala õpetajat ja õpilasi.
11.11.2009
19. novembril toimub Eesti Kunstimuuseumi (KUMU) auditooriumis Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Kutsete süsteemi arendamine" teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!".