Uudised

19.11.2010
03.11.2010
21.09.2010
Kutsekoda korraldab hindamiskoolituse eesmärgiga anda kutse andjatele teadmisi kompetentsipõhise hindamise põhimõtetest ning  praktilisi oskusi  hindamiskriteeriumide ja hindamismeetodite rakendamisest hindamisel.
25.08.2010
24. augustil toimus Tartus, Dorpat hotelli- ja konverentsikeskuses kutset andvate organite esindajatele koolitus
"Kutse andmisega seotud seadusandlus".
16.06.2010
Kutsekoda osaleb koostööpartnerina mitmes välisprojektis, mille eesmärk on läbi rahvusvahelise kogemuse vahetamise aidata kaasa kutsesüsteemi arengule. Sellel kevadel toimusid NCP-VET-CO ja InLearning projektide kohtumised, kus osalesid ka Kutsekoja esindajad.
11.06.2010
19. juunil antakse kätte kutsetunnistus, mis kannab kutseregistri registreerimisnumbrit 050 000.
09.06.2010
Lisatud koolitusel tehtud esitlused!
08.06.2010
3. juunil 2010 toimus Kutsekojas Euroopa elukestva õppe programmi projekti „VALEW – to Validate Learning at work“ (tunnustada töökohal õpitut) lõpukonverents.
01.06.2010
Kutsekoja koostatud ülevaade tööturu olukorrast mai 2010 seisuga.
12.05.2010
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kogumikus ilmus Olav Aarna artikkel kutsesüsteemist.