Uudised

29.08.2011

Tartus läbisidki esimesed pottsepad  teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva eksami, sest alates uuest aastast tohib ettevõtlusega tegelevale firmale või eraisikule ahju, kamina või pliidi ehitada vaid kutsetunnistusega pottsepp.

19.08.2011
UNILO on kahe aastane Euroopa Liidu projekt, kestvusega märtsist 2010 kuni veebruarini 2012, väljundipõhise õppe edendamiseks kõrgkoolides.
01.07.2011

Tänasest hakkas kehtima uus keeleseadus, mis sätestab muuhulgas, et eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isik, kes on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab kutsetunnistusel närgitud kutsealal.

14.06.2011
14. kuni 19. juunini viibis Eestis Bahreini Kuningriigi kõrgetest haridusametnikest koosnev delegatsioon. Visiidi põhieesmärgiks oli tutvuda Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja haridusreformidega. 15. juunil tervitas külalisi ka Eesti haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

10.06.2011
Usbekistanis tunti suurt huvi Eesti kvalifikatsiooniraamistiku sh kutsesüsteemi vastu, mida tutvustas neile lähemalt Kutsekoja juhataja Olav Aarna
07.06.2011
26.05.2011
 Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kultuuritöö valdkonna spetsialisti kutsele.
19.05.2011
10.05.2011
27. aprillil toimus Kutsekojas personalitööga tegelevatele inimestele infopäev.
05.05.2011

Europassi Keskus andis välja ajakirja "Europass".