Uudised

12.12.2011
SA Kutsekoda juures koos käiv Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu andis Eesti Väikelaevaehituse Liidule (EVL) õiguse väikelaevaehitaja kutseala kutsete andmiseks. Et liidu üks põhieesmärke on propageerida laevaehituse õpet ning osaleda riiklike õppekavade ja kutsekvalifikatsiooni nõuete ning -standardite väljatöötamisel ja arendamisel, on kutsete andmise õiguse omistamine liidule igati loomulik samm. 
01.12.2011
AS G4S Eesti juhatuse esimehe Andrus Ossipi sõnul on vetelpäästja kutsestandardi loomine suur samm rannavalve- ja vetelpääste teenuse korrastamisel.
29.11.2011
 Tallinna Ülikooli avatud ülikooli, Õigusakadeemia ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja koostöös on valminud kinnisvaramaaklerite kutseeksami eelne koolitusprogramm. 
29.11.2011
CEPIS (The Council of European Professional Informatics) on hiljuti valmis saanud projekti, mis analüüsib Euroopa IT spetsialistide kompetentse. Pea 2000 IT spetsialisti 28st  Euroopa riigist (sealhulgas meie naabrid Läti ja Soome) on projekti kaasatud. Projekti sisuks on hinnata E-Competence Framework’i kasutust  IT ametite kirjeldamisel.
28.10.2011
 UNILO on kahe aastane Euroopa Liidu projekt, kestvusega märtsist 2010 kuni veebruarini 2012, väljundipõhise õppe edendamiseks kõrgkoolides.

24.10.2011
04. novembril kell 10.00-13.00 toimub Park Inn Central hotellis (aadress: Tallinn, Narva mnt 7c) programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" raames valminud uuringu "Riiklikeõppekavade rakendumine kutseõppeasutustes" tutvustus ja arutelu.
21.10.2011
Alates 1. jaanuarist 2012 jõustub tuleohutuse seaduse §9, mis sätestab:
(1) Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
30.09.2011
Viimase aasta jooksul on tõusnud suur huvi Eesti haridus- ja kutsesüsteemi vastu riikide seas väljaspool Euroopa Liitu, nagu näiteks Bahrein, Kosovo, Aserbaidžaan, Usbekistan, Moldova jt.
28.09.2011
Ootame endiselt oma koostööpartnereid osalema kommunikatsiooni- ja meediakoolitusele. NB! Kuna Tallinna koolitusele on kohad täis, on võimalus osaleda Tartus.
26.09.2011