Uudised

08.10.2012
 Eesti Raudtee väljastas kutsetunnistus Galina Tsirp'ile, kes sai Raudtee liikluskorraldaja II, automaatblokeeringuga liinil kutsetunnistuse.
08.10.2012
Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 10 kutsestandardite töörühma, 2 hindamisstandardite töörühma koosolekut ning kokku tuleb ka Kutsenõukogude Esimeeste Kogu.  
05.10.2012
Leonardo da Vinci projekti raames külastavad keraamikud ning 2 Kutsekoja esindajat 8.10-15.10 Ungari haridusasutusi, kus õpetatakse keraamikuid. Projekti eesmärgiks on saada rohkem informatsiooni erinevate õppemeetodite kohta keraamika valdkonnas ning vahetada kogemusi õpiväljundite hindamise osas.
25.09.2012
25.09.2012
24.09.2012
 Koosolekul kinnitati 2 uut kompetentsipõhist kutsestandardit.
24.09.2012
 Tallinna Ülikooli avatud ülikooli, Õigusakadeemia ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja koostöös on valminud kinnisvaramaaklerite kutseeksami eelne koolitusprogramm. 
24.09.2012
 Sellel nädalal toimub Kutsekojas 1 valdkonna kaardistamise töörühma, 14 kutsestandardi töörühma ning 1 hindamisstandardi töörühma koosolek.
20.09.2012
Madis Vodja poolt koostatud käsiraamat on mõeldud kõigile kutsestandardi koostajatele määramaks isiksuseomaduste kasutamisvõimalusi kutsesobivuse hindamisel.
17.09.2012
 Sellel nädalal toimub Kutsekojas 1 kutsenõukogu koosolek, 11 kutsestandardi ning 4 hindamisstandardi töörühma koosolekut.