Uudised

30.10.2012
 22. oktoobril 2012 toimus Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel rahvusvaheline konverents „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“, mille eesmärgiks oli arutleda Eesti ja eeldatavasti ka mitmete teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kvalifikatsiooniraamistike rakendamisega seotud probleemide ja kitsaskohtade üle. Loe kokkuvõtet konverentsist!
29.10.2012
Kutsekoja juhatuse liige prof. Olav Aarna osales 25.-26. oktoobril Kiievis toimunud rahvusvahelisel konverentsil „European Integration of Higher Education of Ukraine in Context of Bologna Process“, kus esines ettekandega „Implementation of the National Qualifications Framework. International context“ ja juhtis samateemalist töörühma.
24.10.2012
24.10.2012
19.10.2012
Vaata pilte meie tublidest tisleritest!

18.10.2012
Projekti Hunest ceramics raames käis 6 kutse andmisega seotud inimest nädalasel õppelähetusel Ungaris. Tutvuti keraamikaala õpetusega, kutseeksamite ja praktika korraldamisega kutsekoolides, praktikakohtade/ ateljeede toimimisega.
18.10.2012
 Aruanne esitab laiaulatusliku ülevaate Eesti haridusmaastikust ning erinevatest kvalifikatsioonidest, mis on EKR-ga seotud; kirjeldab, kuidas toimus suhestamisprotsess ning kuidas on täidetud EQF-i nõuanderühma poolt kokku lepitud kvaliteedi kriteeriumid ja menetlused.

15.10.2012
Võistlustööks sobib kirjand või essee, mis käsitleb noore nägemust oma tulevikuplaanidest. Täpsemad konkursi tingimused ning võistlustööde üleslaadimise võimaluse leiab aadressilt rajaleidja.ee/minuelukutse. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 11. november 2012, auhinnaks on nutitelefon. 
10.10.2012
Sihtasutus Kutsekoda ja Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad Teid osalema rahvusvahelisel konverentsil „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“, mis toimub 22. oktoobril kell 10:00- 17:00 Meriton Grand Conference & Spa hotellis.

09.10.2012