Uudised

07.12.2012
  04. detsembril külastasid Kutsekoda European Qualifications Framework (EQF: Euroopa kvalifikatsiooniraamistik) portaali Euroopa Komisjoni poolsed arendajad
04.12.2012
Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 8 kutsestandardi, 1 hindamisstandardi töörühma ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub Kutsenõukogude Esimeeste Kogu koosolek.
29.11.2012
29.11.2012
26.11.2012
 Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 7 kutsestandardi, 1 hindamisstandardi ning 3 kutsenõukogu koosolekut. 
22.11.2012
Koosolekul kinnitati 3 uues vormis kutsestandardit. 
22.11.2012
22. ja 23. novembril korraldab Tallinna Polütehnikum üle-Eestilise kutsevõistluse „Trükis“, et populariseerida kujundusgraafika ja trükitehnoloogiaga seonduvaid erialasid ning näidata, et see ei ole ainult visuaalse kommunikeerumise kunst, vaid paljuski väljundi (trükis, multimeediatoode jms) tehnoloogilise poolega seotud visuaalse tööstuse üks vorm. 
21.11.2012
 Koosolekul kinnitati 3 uues vormis kutsestandardit ning kutse andmise tegevusloa maastikuarhitekti kutsetele sai Eesti Maastikuarhitektide Liit
19.11.2012
 Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 14 kutsestandardite töörühma koosolekut ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub ECVET seminar Helsingis, kus arutatakse Põhja- ja Baltimaade olukorda kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi kasutuselevõtul.
13.11.2012
 Kinnitati 7 uues vormis kutsestandardit ning anti kutse andmise õigus MTÜ Eesti Arhivaaride Ühingule.