Uudised

11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015

9. septembril toimus Tallinnas OSKA nõunike kogu 3. koosolek. Seekord oli laual kaks teemat: valdkondliku tööturu koolitustellimuse ettepanekute esitusviis ning tulevikutrendid kui tööjõu- ja oskuste vajaduse suunajad.

10.09.2015
10.09.2015
09.09.2015
09.09.2015
26.08.2015
29.07.2015
Pädevuskoolitus annab vajalikud teadmised kutseeksami sooritamiseks, andes ülevaate kõikidest kvaliteedispetsialisti (tase 6) ja kvaliteedijuhi (tase 7) kutsestandardis nõutavatest kompetentsidest ja vajalikest teadmistest. Kutseeksami saab teha lihtsustatud korras, kui sellele eelneva nelja aasta jooksul on sooritatud kvaliteedijuhi pädevuseksam. Lihtsustatud kord tähendab, et kutseeksamil ei pea tegema teooria osa kirjalikku eksamit ning eksam toimub töö- ja õpimapi ning vestluse alusel.
03.07.2015