Uudised

17.11.2015
Tallinn, SA Kutsekoda, 17. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika kutsenõukogu kinnitas geomaatika kutseala kutsete ja pottsepa kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjad järgmiseks viie aastaseks perioodiks.
11.11.2015
Tallinn, 11. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Hariduse kutsenõukogu otsustas anda Tallinna Ülikoolile õpetaja ja eripedagoogi ning Tartu Ülikoolile õpetaja magistriõppe lõpetajate kutse andja õiguse.
04.11.2015
Sihtasutus Kutsekoda kuulutab välja ideekonkursi tööjõu vajaduse ja oskuste prognoosi süsteemile OSKA märgi ja selle kasutamise reeglistiku loomiseks ja infokandjate kujundamiseks.
26.10.2015
23.10.2015
22. oktoobril toimunud OSKA IKT valdkondlik eksperdikogu analüüsis tööjõunõudluse ja pakkumise struktuuri ning mahu vastavust. 
21.10.2015
 Täna kogunes Kutsekojas esmakordselt tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA koordinatsioonikogu, kelle ülesandeks on anda sisendit valitsuse tööjõuturu nõudluse ja koolituspakkumisega seotud otsustele.
12.10.2015
 Täna kogunes Kutsekojas OSKA majandusarvestuse valdkondlik eksperdikogu arutama, millistest oskustest on vajaka valdkonnas töötavatel spetsialistidel.
08.10.2015
Kutsekoja juures tegutsev Metsanduse kutsenõukogu arutas tulevikutrendide mõju tööjõu- ja oskuste vajadustele pidades olulisimaks asjatundlikku väljaõpet.
06.10.2015
Teisipäeval, 6. oktoobril toimus Tallinnas hotell Euroopa konverentsikeskuse kutseseaduse rakendamiseks infoseminar kõrgkoolide esindajatele. Kutseseadusega saavad ka kõrgkoolid võimaluse anda lõpetajatele koos lõputunnistuse või diplomiga kutsekvalifikatsioon.
11.09.2015