Uudised

16.05.2016
  Täna 16. mail Kutsekojas kogunenud Toiduainetööstuse ja põllumajanduse kutsenõukogu andis pagari ja kondiitri kutse andmise õigused Eesti Leivaliidule.
02.05.2016
22.04.2016
20.04.2016
 Täna toimub Tallinnas TTÜ innovatsioonikeskuses Mektory konverents Töö ja oskused 2025. Konverentsil tutvustatakse lähikümnendil Eesti tööturgu ja haridust mõjutavaid muutusi. Päeva jooksul arutatakse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosi OSKA esimeste tulemuste valguses selle üle, kuidas õpet ja tööturu vajadusi paremini siduda.
12.04.2016
Teisipäeval, 12. aprillil Kutsekojas toimunud majandusarvestuse erialasid õpetavate koolide infopäeval arutati kutse- ja kõrgkoolide, erialaliitude ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega esimesi OSKA arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse rakendusuuringu tulemusi.
07.04.2016
Kutsekojas toimunud OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna koolide infopäeval arutati kutse- ja kõrgkoolide, ettevõtjate ja Haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega esimesi OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse rakendusuuringu tulemusi.
05.04.2016
 
Teisipäeval, 5 aprillil Kutsekojas kogunenud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu andis kutse andja õigused Eesti Geoloogia Seltsile ja Tallinna Tehnikakõrgkoolile.
29.03.2016
 Täna, 29. märtsil esmakordselt kogunenud Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu andis kutse andja õigused Tallinna Tehnikaülikoolile, Tallinna Tehnikakõrgkoolile ja Eesti Maaülikoolile. Rõiva- ja Tekstiililiit võitis kutse andja konkursi rõivatootmise ja tekstiilitööstuse kutseala kutsetele ning sai kutse andmise õiguse järgmiseks viieks aastaks.
18.03.2016
Reedel, 18. märtsil Kutsekojas kogunenud OSKA IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) valdkonna eksperdid kinnitasid valdkonna rakendusuuringu sõnumid ja eesmärgid. Uuringu käigus otsiti vastuseid küsimustele, milliste oskustega töötajaid ning millistel ametikohtadel lähema 5-10 aasta jooksul vajatakse ning kus vajalikke kompetentse omandada saab.
18.03.2016
 Kolmapäeval 16. märtsil kogunenud OSKA nõunike kogu arutas Kutsekojas valminud valdkondlike rakendusuuringute vastavust algselt seatud eesmärkidele, nende tulemuste elluviimist, esimese aasta õppetunde ning järgnevate uuringute tegevuskava.