Kutsenõukogu

Kutsenõukogu on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud sotsiaalpartnerluse põhimõtete alusel moodustatud SA Kutsekoda juures tegutsev sama kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev koostööorgan. Kutsenõukogu tegevuse eesmärk on vastavas majandusharus kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine. Kutsenõukogude institutsionaalse koosseisu kinnitab Haridus- ja Teadusministeerium ning isikkoosseisu SA Kutsekoda. 

Alates 01.01.2016 tegutsevad järgmised kutsenõukogud:

 1. Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara 
 2. Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
 3. Haridus
 4. Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
 5. Kultuur 
 6. Metsandus
 7. Sotsiaalhoolekanne
 8. Teenindus
 9. Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
 10. Tervishoid
 11. Toiduainetööstus ja Põllumajandus
 12. Transport ja Logistika
 13. Vara- ja Isikukaitse
 14. Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Kutsenõukogu koosseis
Kutsenõukogud on moodustatud sotsiaalpartnerluse põhimõttel, kus tööandjate liitudel ning kutse- ja erialaühendustel on töö sisulises osas kandev jõud. Kõikide kutsenõukogude koosseisu kuuluvad sotsiaal- ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, vastavalt majandusharule on kaasatud ka teisi ministeeriume ning muid valitsusasutusi. Samuti on kutsenõukogudes esindatud valdkondlikud ametiühingud ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kui kutsesüsteemi loomise algataja ja suurim ettevõtteid koondav organisatsioon Eestis.
 
Kutsenõukogu ülesanded
Kutsenõukogu roll kutsesüsteemis on olla valdkonna ekspertide koostööna sündinud otsuste kinnitaja ja kogu tegevuse üle järelevalvaja ning suuna andja. 
 
Kutsenõukogu ülesanded on:

Kutsenõukogude vahelist koostööd koordineerib kutsenõukogude esimeeste kogu (KEK).

KEKi tegevuse eesmärk on kutsesüsteemi arendamine ja selle hindamine kooskõlas osapoolte ühitatud huvidega.

KEKi ülesanded on: