Osakutse tunnistus väljastatakse taotleja soovil, kui on tõendatud ja hinnatud üks või mitu kompetentsi, mis võib olla iseseisev väljund tööturule, kuid võib olla ka osaks tervikkutse taotlemisel.