Reguleeritud kutsed

Kutsekoda on kaardistanud Eestis erinevate seadustega reguleeritud ametid ja kutsed, mis eeldavad kutseseaduse alusel välja antud kutsetunnistuse omamist.

Need jagunevad kaheks:

  1. Ametid, mida ei saa ilma kutsetunnistuseta pidada: Reguleeritud kutsed (seisuga 29.08.2018)
  2. Ametid või spetsiifilised tööülesanded, mille puhul kutsetunnistus on kohustuslik vaid teatud tingimustel: Osaliselt reguleeritud kutsed (seisuga 29.08.2018)

Kuna esitatud andmed muutuvad ajas, tuleb seda teavet pidevalt täiendada. Kui märkate tabelis infot, mis ei vasta tegelikkusele, palun andke sellest teada meiliaadressile: kutsekoda@kutsekoda.ee.

Lisaks neile on Eestis hulgaliselt ameteid ja kutseid, millel töötamine eeldab seadusega või seaduse alusel määratud kvalifikatsiooni omamist (siin: dokumentaalselt tõestatud haridus, töökogemus) ja/või erialasele ettevalmistusele esitatud nõuete täitmist. Täpsema informatsiooni leiate ENIC/NARIC Keskuse kodulehelt: http://adm.archimedes.ee/enic/kutsealane/reguleeritud-kutsed/ .

Teises Euroopa Liidu riigis reguleeritud kutsealal töötamiseks on vajalik eelnevalt läbida kutsekvalifikatsiooni tunnustamine vastavalt EL direktiivile 2005/36. Tunnustamisel teises EL riigis võib abiks olla vastava ala kutsetunnistus ning teatud oludes ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tõend läbitud hariduse (diplomi) kohta.
EL kutsekvalifikatsiooni tunnustamise Eesti koordinaator on Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik:
Tiia Raudma
e-post: tiia.raudma@hm.ee
telefon: 5649 9163
 
Infot kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta Euroopas leiate siit: http://archimedes.ee/enic/kutsealane/

Kasulikud lingid:
Euroopa reguleeritud kutsete andmebaas
Reguleeritud kutsed Soomes