Kutsestandardite arvamusküsitlus 


Valminud on teedeinsener, tase 6, diplomeeritud teedeinsener, tase 7 ja volitatud teedeinsener, tase 8 kutsestandardi kavandid. 

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 11. detsembriks 2018 e-posti aadressile irma.estra@kutsekoda.ee.