Kutsestandardid 2017
2017. aastal on kinnitatud järgmised kutsestandardid:
 
Arhitektuur, geomaatika, ehitus ja kinnisvara

Ehitusinsener, tase 6
 (muudatus)
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (muudatus)
Volitatud ehitusinsener, tase 8 (muudatus)
Teedeinsener, tase 6 (muudatus)
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 (muudatus)
Volitatud teedeinsener, tase 8 (muudatus)
Hüdrotehnikainsener, tase 6 (muudatus)
Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 (muudatus)
Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 (muudatus)
Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 (muudatus)
Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 (muudatus)
Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 (muudatus)
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 (muudatus)
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 (muudatus)
Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (muudatus)
Palkmajaehitaja, tase 3 (pikendamine)
Palkmajaehitaja, tase 4 (pikendamine)
Palkmajaehitaja, tase 5 (pikendamine)
Kinnisvarahaldur, tase 4 (uuendus)
Kinnisvarahaldur, tase 5 (uuendus)
Kinnisvara haldusjuht, tase 6 (uuendus)
Kaldkatuseehitaja, tase 3
Kaldkatuseehitaja, tase 4
Korteriühistu juht, tase 4 (uuendus)
Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 (uuendus)
Sisearhitekt, tase 6 (pikendamine)
Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 (pikendamine)
Volitatud sisearhitekt, tase 7 (pikendamine)
Sisearhitekt-ekspert, tase 8 (pikendamine)
Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7 (pikendamine)
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 (pikendamine)
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 (pikendamine)
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 (muudatus)

Energeetika, mäe- ja keemiatööstus
Sisetööde elektrik, tase 5 (pikendamine)
Mäetehnik, tase 5 (uuendamine)
Mäeinsener, tase 6 (uuendamine)
Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (uuendamine)
Volitatud mäeinsener, tase 8 (uuendamine)
Sisetööde elektrik, tase 4 (uuendamine)
Sisetööde elektrik, tase 5 (uuendamine)

Haridus
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 (uuendus)
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (uuendus)
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 (uuendus)
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 (uuendus)
Õpetaja, tase 6 (muudatus)
Õpetaja, tase 7 (muudatus)
Vanemõpetaja, tase 7 (muudatus)
Meisterõpetaja, tase 8 (muudatus)
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 (muudatus)
Noorsootöötaja, tase 4 (uuendus)
Noorsootöötaja, tase 6 (uuendus)
Noorsootöötaja, tase 7 (uuendus)
Karjäärispetsialist, tase 6 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)
Karjäärispetsialist, tase 7 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4 (pikendamine)
Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5 (pikendamine)
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 (pikendamine)
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 (pikendamine)
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 (pikendamine)

Kultuur
Klaasipuhuja assistent, tase 4 (uuendus)
Klaasipuhuja, tase 5 (uuendus)
Grimeerija, tase 5 (muudatus)
Puhkpilliorkestri juht, tase 5 (uuendus)
Puhkpilliorkestri juht, tase 6 (uuendus)
Puhkpilliorkestri juht, tase 7 (uuendus)
Puhkpilliorkestri juht, tase 8 (uuendus)
Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 (uuendus)
Keraamik, tase 4 (uuendus, kutsenimetuse muudatus)
Raamatukoguhoidja, tase 6 (uuendus)
Raamatukoguhoidja, tase 7 (uuendus)
Raamatukoguhoidja, tase 8 (uuendus)

Metsandus
Metsaväljaveo autojuht, tase 4
Spooni- ja vineeritootja, tase 4
Forvarderioperaator, tase 4 (uuendus)
Harvesterioperaator, tase 4 (uuendus)
Raietööline, tase 3 (uuendus)
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 (pikendamine)
Tisler, tase 3 (pikendamine)
Tisler, tase 4 (pikendamine)
Tisler, tase 5 (pikendamine)
Puidupingioperaator, tase 3 (pikendamine)
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 (pikendamine)
Puidupingioperaator, tase 3 (uuendamine)
Puidupingioperaator, tase 4

Sotsiaalhoolekanne
Võlanõustaja, tase 6 (uuendamine)

Teenindus
Juuksur, tase 4 (uuendus)
Juuksur, tase 5 (uuendus)
Kahjuritõrjuja, tase 4 (uuendus)
Kahjuritõrjuja, tase 5 (uuendus)
Puhastusteenindaja abiline, tase 2 (uuendus)
Puhastusteenindaja, tase 3 (uuendus)
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 (uuendus)
Puhastustööde juht, tase 5 (uuendus)
Abikokk, tase 3 (pikendamine)
Meisterkokk, tase 5 (pikendamine)
Köögiabiline, tase 2
Abikokk, tase 3 (uuendus)
Kokk, tase 4 (uuendus)
Vanemkokk, tase 5 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)

Tehnika, tootmine ja töötlemine
Kergete rõivaste rätsep, tase 4
Rätsep-stilist, tase 5
Õmbleja, tase 3 (uuendus)
Õmbleja, tase 4 (uuendus)
Ofsettrükkal, tase 4 (uuendus)
Trükiettevalmistaja, tase 4 (uuendus)
Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Tervishoid
Meditsiinilabori spetsialist, tase 7 (uuendus)
Füsioterapeut, tase 6 (uuendamine)
Füsioterapeut, tase 7 (uuendamine)
Tegevusterapeut, tase 6 (pikendamine)
Hiina loodusravispetsialist, tase 5 (pikendamine)
Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 6 (pikendamine)

Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Florist, tase 4 (uuendus)
Meisterflorist, tase 5 (uuendus)
Meisteraednik, tase 5 (pikendamine)
Maastikuehitaja, tase 2
Maastikuehitaja, tase 3 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)
Maastikuehitaja, tase 4 (uuendamine)
Maastikuehitaja, tase 5 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)
Meisteraednik, tase 5 (uuendamine)
Rannakalur, tase 4 (uuendamine)
Konsulent, tase 5 (uuendamine)
Konsulent, tase 6 (uuendamine)
Konsulent, tase 7 (uuendamine)

Transport ja logistika
Veokorraldaja-logistik, tase 4 (uuendus)
Logistik, tase 5 (uuendus)
Laotöötaja, tase 4 (uuendus)
Laojuht, tase 5 (Laohoidja, tase 5 uuendus)
Automaaler, tase 4 (uuendus)
Veokorraldaja, tase 4 (pikendamine)
Raudteeinsener, tase 6 (uuendus)
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 (uuendus)
Volitatud raudteeinsener, tase 8 (uuendus)
Dokker, tase 4 (uuendus)
Hankejuht, tase 6 (ostujuht, tase 6 uuendus)
Logistikajuht, tase 6
Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 (uuendus)

Vara ja Isikukaitse
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (muudatus)
Turvasüsteemide tehnik, tase 5 (muudatus)
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 (muudatus)
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 (uuendus)
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 (uuendus)
Päästeinspektor, tase 5 (uuendus)
Tuleohutusspetsialist, tase 5 (uuendus)
Tuleohutusekspert, tase 6 (uuendus)
Demineerija EOD1, tase 4 (uuendus)
Demineerija EOD2, tase 4 (uuendus)
Demineerija EOD3, tase 5 (uuendus)
Pommitehnik EOD3+, tase 5 (uuendus)
Demineerimisinstruktor, tase 6 (uuendus)

Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Sekretär, tase 5 (uuendus)
Juhiabi, tase 6 (uuendus)
Raamatupidaja, tase 5 (uuendus)
Vanemraamatupidaja, tase 6 (uuendus)
Juhtivraamatupidaja, tase 7 (uuendus)
Arhivaar, tase 6 (pikendamine)
Arhivaar, tase 7 (pikendamine)
Arhiivikorrastaja, tase 4
Arhivaar, tase 6 (uuendamine)


Vaata 2016. aastal kinnitatud kutsestandardeid SIIT.