Kutsestandardid 2012

2012. aastal on kinnitatud järgmised kutsestandardid:

Ehitus, Kinnisvara ja Geomaatika

Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse

Ehituspuusepp, tase 4

Kinnisvarahaldur, tase 5

Kinnisvara haldusjuht, tase 6

Müürsepp, tase 4 esmane kutse

Müürsepp, tase 4

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Biogaasijaama operaator, tase 5

Sisetööde elektrik, tase 3

Sisetööde elektrik, tase 4

Sisetööde elektrik, tase 5

Haridus

Noorsootöötaja, tase 4

Noorsootöötaja, tase 6

Noorsootöötaja, tase 7

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4

Telekommunikatsioonispetsialist, tase 5

IT juht, tase 7

Inseneeria

Mäetehnik, tase 5

Ehitusinsener, tase 6

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Volitatud ehitusinsener, tase 8

Teedeinsener, tase 6

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7

Volitatud teedeinsener, tase 8

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Hüdrotehnikainsener, tase 6

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8

Kergetööstus

Õmbleja, tase 4

Oskusõmbleja, tase 4

Tekstiiliseadmete operaator, tase 4

Kultuur 

Rakendusarhitekt, tase 6

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 esmane kutse

Diplomeeritud arhitekt, tase 7

Volitatud arhitekt, tase 7

Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8

Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8

Sisearhitekt, tase 6

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7  

Puhkpilliorkestrijuht, tase 5

Puhkpilliorkestrijuht, tase 6

Puhkpilliorkestrijuht, tase 7

Masina- ja Aparaaditööstus

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5

Metsandus

Palkmajaehitaja, tase 3

Palkmajaehitaja, tase 4

Palkmajaehitaja, tase 5
           
Pehme mööbli valmistaja, tase 4
         
Pehme mööbli valmistaja, tase 5
             
Puidupingioperaator, tase 3
      
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
     
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5
   
Raietööline, tase 3
     
Forwarderioperaator, tase 4
     
Harvesterioperaator, tase 4

Rahvakunst ja käsitöö

Klaasipuhuja sell, tase 4

Klaasipuhuja, tase 5

Teenindus

Juuksur, tase 4          

Meisterjuuksur, tase 5

Meisterkokk, tase 5

Kahjuritõrjuja, tase 4

Kahjuritõrjuja, tase 5

Korstnapühkija, tase 4

Korstnapühkija-meister, tase 5

Kosmeetik, tase 4

Kosmeetik, tase 5

Puhastusteenindaja abiline, tase 2

Puhastusteenindaja, tase 3

Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

Puhastustööde juht, tase 5

Tervishoid ja Sotsiaaltöö

Füsioterapeut, tase 6

Füsioterapeut, tase 7

Hiina loodusravispetsialist, tase 5

Hooldustöötaja, tase 3

Hooldustöötaja, tase 4

Logopeed, tase 7

Logopeed, tase 8

Meditsiinilabori spetsialist, tase 7

Tegevusterapeut, tase 6

Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 6

Toiduainetööstus ja Põllumajandus  

Nooremaednik, tase 3

Aednik, tase 4

Meisteraednik, tase 5

Florist, tase 4

Meisterflorist, tase 5

Noorem-maastikuehitaja, tase 3

Maastikuehitaja, tase 4

Vanem-maastikuehitaja, tase 5

Transport ja Logistika

Autoplekksepp-komplekteerija, tase 3

Automaaler, tase 4

Autokeretehnik, tase 4

Dokker, tase 3

Dokker, tase 4

Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5

Laotöötaja, tase 4

Laohoidja, tase 5

Veokorraldaja, tase 4

Veokorraldaja, tase 5

Ekspedeerija, tase 6

Transpordikorraldusjuht, tase 7

Õigus- ja Sisekaitse

Demineerija EOD1, tase 4

Demineerija EOD2, tase 4

Demineerija EOD3, tase 5 

Pommitehnik, tase 5

Demineerimisinstruktor, tase 6

Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7

Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8

Tuleohutusspetsialist, tase 5

Tuleohutusekspert, tase 6

Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Arhivaar, tase 6

Arhivaar, tase 7

Ekspordimüügijuht, tase 6

Ekspordijuht, tase 7

Sekretär, tase 5

Juhiabi, tase 6

Suhtlemistreener, tase 5

Suhtlemistreener, tase 6

Suhtlemistreener, tase 7

Ofsettrükkal, tase 4

Ofsettrükkal, tase 5

Personalijuht, tase 8

Raamatupidaja, tase 5

Vanemraamatupidaja, tase 6

Juhtivraamatupidaja, tase 7

Trükiettevalmistaja, tase 4

Trükiettevalmistaja, tase 5

Karjääriinfo spetsialist, tase 5

Karjääriinfo spetsialist, tase 6

Karjäärinõustaja, tase 6

Karjäärinõustaja, tase 7

Kooli karjäärikoordinaator, tase 6

Vaata 2011. aastal kinnitatud kutsestandardeid SIIT