Kutsestandardid 2011

2011. aastal on kinnitatud järgmised kutsestandardid:

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Biogaasiseadmete paigaldaja, tase 3

Lõhkaja, tase 3

Lõhkemeister, tase 4

Puurija, tase 3

Puurmeister, tase 4

Välispaigalduse elektrik, tase 3

Välispaigalduse elektrik, tase 4

Välispaigalduse elektrik, tase 5

Haridus

Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6

Täiskasvanute koolitaja, tase 5

Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Täiskasvanute koolitaja, tase 7

Täiskasvanute koolitaja, tase 8

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 3

IT-süsteemide spetsialist, tase 4

Noorem tarkvaraarendaja, tase 3

Tarkvaraarendaja, tase 4

Teenindus

Abikelner, tase 3

Abikokk, tase 2

Hotelliteenindaja, tase 3

Hotelliteenindaja, tase 4

Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5

Kelner, tase 4

Kokk, tase 3

Kokk, tase 4

Reisikonsultant, tase 4

Vanemkelner, tase 5

Vanemreisikonsultant, tase 5

Tervishoid ja Sotsiaaltöö

Lapsehoidja, tase 4

Suuhügienist, tase 6

Tööhügieenik, tase 6

Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Hobuhooldaja, tase 4

Loomaarsti abiline, tase 4

Kalakasvataja, tase 4

Transport ja Logistika

Logistik, tase 4

Mootorsõidukitehnik, tase 4

Ostujuht, tase 6

Tarneahelajuht, tase 7

Õigus- ja Sisekaitse

Vetelpäästja, tase 3

Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Õigusnõunik, tase 7