Kutsestandard

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis  kirjeldab kutsetegevust ning  vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on:

Kutsestandardi koostamine

Kutsestandard peab vastama järgmistele tingimustele:

Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhend

Koostatud kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris.