Tunnustatud kutse andjad

Kutsekoda algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni 2016. aastal, et väärtustada kutse andjaid, kes on oma tegevusega teistele eeskujuks. Igal aastal valitakse kutse andjate tunnustamisel välja erinev aspekt kutse andmise protsessis. Tunnustatud organisatsioonid saavad oma kodulehele lisamiseks tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi. 

Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi statuut

2018. aasta: Silmapaistev kutsetunnistuse populariseerija

Tunnustuse pälvisid:

          

2017. aasta: Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale

Tunnustuse pälvisid:

         

2016. aasta: Taotlejasõbralik info jagaja

Tunnustuse pälvisid: