Kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Kutseeksam korraldatakse ning kutse antakse:

  1. õppeasutuse lõpetamisel - kutse märgitakse akadeemilisele õiendile või dipomile;
  2. tööturul tegutsevatele töötajatele, mille kohta antakse kutsetunnistus.

MIDA TEHA