Dokumendipõhjad ja vormid

Dokumendipõhjad ja näidised kutse andjale 

Kutse andja avalikul konkursil osalemise dokumendid ja näidised - siit leiate kutse andja konkursil osalemiseks kõik vajalikud dokumendinäidised ja juhendi. 

Organisatsiooni taotlus kutse andja õigustest loobumiseks

Kutse andmise korra ja kalkulatsioonide vormid 

Kutse andmise kord VORM

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamitega seotud kulude katmisega seotud dokumendid

Selgitus

Soovituslikud dokumendinäidised kutse andjale

Õppeasutuste kutse andja õiguse saamise taotluste vormid 

E e l t a o t l u s ilma konkursita kutse andja õiguste saamiseks - eeltaotlus on oluline Kutsekoja jaoks välja selgitamaks, kas soovitud kutsele on olemas kehtiv kutsestandard ja toimiv kutsekomisjon ning saab alustada kutse andja õiguse andmise protsessiga.

Kutseõppeasutuse taotlus kutse andja õiguse saamiseks

Kõrgkooli taotlus kutse andja õiguse saamiseks

Kutsestandardi koostamise ja muutmise taotlemise vormid 

Kutsestandardi koostamise  e e l t a o t l u s - täitke juhul, kui te ei ole kutsestandardi algatamise protsessiga varem kokku puutunud. Selle alusel saab Kutsekoda anda nõu, kas teie soovitud kutse välja töötamine on üldse võimalik.

Kutsestandardi koostamise  ettepanek - täitke juhul, kui teil on soovitud kutsestandardile olemas selge rakenduskava ning juurde lisada valdkondlik küsitlus või uuring ja tööandjate eesmärgipärane toetus kutse välja töötamise vajalikkuse kohta.

Kutsestandardi muutmise ettepaneku vorm - täitke juhul, kui teil ja arvestataval huvirühmal on konkreetseid ettepanekuid kehtiva kutsestandardi muutmiseks.

Kutsestandardi koostamise juhend ja vorm

Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhend - tutvuge lähemalt ka lisamaterjalidega kopmetentsuspõhise hindamise, isiksuseomaduste, üldiste ja IKT kompetentside kirjeldamise kohta juhendite ja käsiraamatute alajaotusest.

Kutsenõukogu liikme nimetamise või muutmise avalduse vorm ning kodukord