Väljavõtted kutseregistrist

Kutsestandardite kinnitamise statistika

Kutseeksami tasu kinnitamise statistika

Kompetentside statistika

Kutsestandardid rahvusvaheliste klassifikaatorite järgi

Kutsetunnistuste väljastamise statistika

Koolilõpudokumendile kantud kutsete väljastamise statistika