Osakutsetunnistused

Tunnistuse number:
Isiku ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Valdkond:
Kutseala:
Osakutse:
EKR tase:
EQF tase:
Väljastaja:

Otsinguks sisesta/vali mõni kriteeriumitest.

Osakutsetunnistus on dokument, mis väljastatakse soovi korral taotlejale kutsestandardis kirjeldatud ühe või mitme osa tõendamise kohta.

Loe lisaks: