Kutsestandardid

Nimetus:
Kutsetegevuse valdkond:
Valdkond:
Kutseala:
Tüüp:
Kutsetase:
EKR tase:
EQF tase:
ISCO pearühm:
ISCO allrühm:
EMTAK jagu:
EMTAK kood:
ISCED valdkond:
ISCED alavaldkond:

Otsinguks sisesta/vali mõni kriteeriumitest.

Kõikide standardite lehitsemiseks kutsealade kaupa vali paremalt "Lehitse kutseala järgi" või "Näita kõiki".

Kutsestandardite kinnitamise statistika (Viimati uuendatud 03.03.2021)

1998-2008 V-tasemelises kutsete süsteemis on kutsestandardite tasemenumber märgitud rooma numbritega I-V (I on madalaim ja V kõrgeim tase). Enamik selles süsteemis koostatud standardeid kaotab kehtivuse 2014. aasta jooksul.

2008. aastast alates kehtivas 8-tasemelises kvalifikatsiooniraamistikus (EKR) koostatud kutsestandardite tasemenumber on märgitud araabia numbritega 1-8 (1 on madalaim ja 8 kõrgeim tase).

Loe lisaks: