Isikuandmete kaitse

Kutseregistrisse kantakse kutse saanud isikute ees-ja perenimi ning isikukood.

Andmete kogumise eesmärk on isikutele, tööandjatele, järelevalve teostajatele ning hangete korraldajatele võimaldada väljastatud kutse olemasolu ja kehtivuse kontrolli.

Isikuandmeid edastatakse riikliku andmevahetuskihi kaudu ainult teistele riiklikele registritele.

Andmed esitab Kutseregistrisse kutse andja vastava veebiliidese kaudu. Isikuandmete õigsust kontrollitakse Rahvastikuregistrist.

Isikul on õigus peatada oma andmete kutseregistris avalikustamine kirjutades vabas vormis avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee.