Koolilõpudokumendile kantud osakutsed

Number:
Isiku ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Valdkond:
Kutseala:
Osakutse:
EKR tase:
EQF tase:
Väljastaja:

Otsinguks sisesta/vali mõni kriteeriumitest.

Koolilõpudokumendile kantud osakutseks nimetatakse konkursita kutse andja õiguse saanud õppeasutuse lõpetamisel saadavat osakutset. Märke selle osakutse saamise kohta teeb õppeasutus lõputunnistusele, hinnetelehele või akadeemilisele õiendile.

Loe lisaks: