Kutsenõukogude Esimeeste Kogu koosolek 24.01.2018

Kutsestandarditele määratud EKR taseme kinnitamine