Hariduse Kutsenõukogu

esimehe Margus Pedaste nimel
 
Lugupidamisega
 
Maris Vaht
Hariduse Kutsenõukogu koordinaator
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, Tallinn
Tel 6 791 713
www.kutsekoda.ee