Kutsekoda

Kutsekoda loodi 2001. aasta augustis, jätkamaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomist. Kutsekoja asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Sotsiaalministeerium, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ning Eesti Ametiühingute Keskliit. Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. Kutsekoda tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel.

Kutsekoda tegutseb vastavalt kutseseadusele. Kutsekoda korraldab kutsestandardite koostamist ja koordineerib kutseeksamite korraldamist. Selleks pakub Kutsekoda koostöökeskkonda tööandjatele, spetsialistidele ja koolitajatele.

Kutsekoja tegevuse eesmärkideks on:

Nende eesmärkide saavutamiseks Kutsekoda:

Alates 1. maist 2005 töötab Kutsekoja juures Europassi Keskus.

Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikku tutvustab EQF-i rakendamise koordinatsioonikeskus (NCP).

Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust analüüsib tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA.

Kutsekoda kureerib ka Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonda EPALE.