ITL
  

Konverents
"IT Eesti majandusmootor 2020" 
20.03.2013
kell 9.00 - 16.30
IT Kolledž, Raja 4C

Registreerimine on lõppenud!

Päevakava:

9.00 - 9.15: Saabumine ja osalejate registreerimine

9.15 - 10.00: Tervitussõnad
IKT sektori visioon 2020
-  Enn Saar, ITL president
Mis tehtud, mis teoksil 
  - Jüri Jõema, ITL tegevjuht

10.00 - 10.3
0: IT ja IT hariduse tähtsus ja võimalused Eestis 2020  – Jaak Aaviksoo, haridus- ja teadusminister

10.30 - 11.00
: Interdistsiplinaarsus – IKT oskused teistes valdkondades - 
professor Maarja Kruusmaa, TTÜ Biorobootika keskuse juhataja

11.00 - 12.00
: Paneeldiskussioon – „Tuleviku töötaja ja tulevikutöö“
Tõnis Arvisto, SA Innove juhatuse liige
Taavi Kotka, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT asekantsler
Tarmo Mere, Elektrilevi OÜ, juhatuse liige
Õie Jõgiste, Sotsiaalministeeriumi tööturu valdkonna nõunik


12.00 - 12.45
: Lõuna

12.45 - 13.30
: Prantsuse kirjandus kohtub IT-ga ehk kuidas kirjandusharidusega inseneriks saab Phd Patrick GERLIER - ENTSA (Engineering School in Paris, France) CTI (French Accreditation body on engineer education)

13.30 - 14.00
: Kvaliteedi tagamine IKT hariduses – Heli Mattisen, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, juhataja

14.00 - 15.15
: Töörühmad (koos kohvipausiga)
1. Koolide ja ettevõtjate koostöö praktikakorralduses
2. IKT oskused teiste erialade kutsehariduse õppekavades
3. 
IKT oskused teiste erialade kõrghariduse õppekavades

15.15 - 16.00
: Sektoraalsete kutsenõukogude panus tööjõuvajaduse prognoosimisel, rahuldamisel ja hariduse kvaliteedi tagamisel (Ühendkuningriigi näitel) - 
John O'Sullivan, e-Skills UK 

16.00 - 16.30
: Töörühmade kokkuvõtted – Olav Aarna, SA Kutsekoda juhatuse liige


Täpsem informatsioon:
Maire Nilgo, maire@kutsekoda.ee, 5563 4673
Doris Põld
, doris.pold@itl.ee; 511 4411