Intervjuu kui hindamismeetod kutse taotlemisel

Aeg: 16. oktoober kell 10.00- 15.30
Koht: Kutsekoda
Mustamäe tee 16 Tallinn

Koolituse eesmärk: omandada teadmisi ja praktilisi oskusi intervjuu kavandamiseks, läbiviimiseks ning õppida tagasisidestamise tehnikaid, et tulemuslikult läbi viia intervjuusid kutse andmise protsessis.

Koolituse sisu:
• Intervjueerimine kompetentside hindamisel – milliseid kompetentse ja kuidas on võimalik sel viisil hinnata?
• Intervjuuks valmistumine – millest alustada?
• Intervjuu läbiviimine - hindaja vastutus intervjuu läbiviimisel.
• Hindamiskriteeriumid – kas aitavad või takistavad hindamist.
• Konstruktiivne tagasiside – tagasiside andmise olulisus ning kuidas anda edasiviivat tagasisidet?

Koolituse läbiviijaks on Karin Kuimet, kellel on personalijuht, tase 7 kutse

Koolituse läbinu oskab kasutada intervjuud kutse taotleja kompetentside hindamiseks ning intervjuud planeerida, läbi viia ja arvestada seda hindamisotsust tehes. Oskab leida kriteeriumid, mille alusel kutse taotleja kompetentse hinnata. Omab ülevaadet tagasiside andmise vajalikkusest ja oskab anda edasiviivat tagasisidet kutse taotlejale peale intervjuud.

Koolitus on tasuline: 60€ 

Grupi suurus on 20 inimest. 

Kontakt:
Margit Paakspuu
margit@kutsekoda.ee
56 504 272

Koolitusel osaleja ees- ja perekonnanimi: *
Kutse andja, keda esindatakse: *
E-posti aadress: *
Kui soovite arvet, sisestage palun arve saaja rekvisiidid: