Hea täiskasvanute koolitaja

Oled oodatud 11.05.2017 Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus Erinevate tubade klubis (Telliskivi 60a) toimuvale

Koolitajate mitte-konverentsile: KUS KOGU, SEAL VÄGE

EPALE Eesti keskuse korraldatava mitte-konverentsi selle aastaseks läbivaks teemaks on kogukond. Sotsiaal-antropoloog Aet Annist on öelnud, et kogukonda peetakse üha enam vastuseks vajadustele ning selle puudumine käivitab häirekella (Annist, 2015). Milline on meie koolitajate kogukond? Millistele vajadustele me sellest vastuseid saame? Praktikakogukonnas põimuvad omavahel indiviidi teadmised ja kogukonna teadmised ning praktikakogukonnas toimub nende pidev konstrueerimine ja jagamine. Kogukonnas õppimine toimub selles osaledes, praktiliselt tegutsedes, vaadeldes, katsetades, vigu tehes, ühendades formaalse ja intuitiivse teadmise. (Karm, 2007) 

Hea koolitaja, ole osa Eesti koolitajate praktikakogukonnast, tule avastama, kuulama, jagama, panustama ja katsetama!

Ajaliselt toimuvad tegevused:

Kell 12.15 algab registreerimine ja lõuna. Alates kella 13.15-st kuni 16.45-ni toimuvad sisulised tegevused.

Mitte-konverents ON

 • Ajakava on paindlik
 • Võimalus praktikutega arutada sisulistel teemadel ja kujundada tulemust
 • Praktikud valivad kohapeal, millistel teemadel soovivad kaasa rääkida
 • Spontaansed vestlused on teretulnud
 • Kõrge energiatase ja elav õhkkond

Mitte-konverents EI OLE

 • Püsib kindlas ajakavas
 • Mitmed ettekanded, „valmisteadmised“ ja PowerPoint esitlused
 • Külalised peavad juba enne sündmust valima millises arutelus nad kindlasti osaleda soovivad
 • Kolleegidega saab vestelda vaid lõunapausi ajal
 • Madal energiatase ja passiivsus
   

Mitte-konverentsil jagavad mõtteid:

Mitte-konverentsi sissejuhatuseks jagavad mõtteid ja aitavad häälestuda andragoog Georgi Skorobogatov (SA Kutsekoda) ja haridustehnoloog Veronika Tuul (eu-LISA).

MILLEST TAHAVAD KOOLITAJAD ARUTADA?

Täiendkoolitusasutuste kvaliteedi kokkulepe ja akrediteerimine. Täiskasvanuhariduse nõukogu on arutanud kuidas hinnata täiendkoolitusasutuste kvaliteeti. Kuidas vastab täiskasvanute koolitajate kogukond küsimustele: Kes peaks kvaliteeti hindama? Kes peaks välja töötama kvaliteedi hindamise tööriista? Millised peaksid olema kriteeriumid? Kas kvaliteeti üldse peab hindama? Kuidas seda mitmekesisel koolitusmaastikul kõige paremini korraldada? Arutelu toetab Kaido Vestberg

Koolitaja eetika. Kas koolitaja käitub alati vastavalt koolitaja eetikakoodeksile? Kuidas eetiliste dilemmade puhul käituda ja eksimusi lahendada? Arutelu toetab Marin Johnson

Koolitaja ja kutse. Koolitaja kutse on kvaliteedimärk ja selle taotlemine on koolitajale kasulik, kuid sellegi poolest on suur hulk koolitajaid ilma kutsetunnistuseta. Kuidas reaalselt ja praktiliselt toetada kutse populariseerimist (ka seni kaasamata koolitajate sihtrühmade seas) ja taotlejate arvu suurenemist? Arutelu toetavad Ilona Säälik  ja Veronika Tuul

OSKA koolitajale - Eesti tööturu koolitusvajadused. Millises suunas liigub tööturg? Kuidas tunda ära tulevikutrende, mõista nende tähendust ja mõju koolitaja tööle? Kuidas peaks koolitaja kohanduma vastavalt tööturu vajadustele? Arutelu toetab Mariya Tyutina

Juhendamisoskuste tulevik. Töökohapõhises õppes ja organisatsiooni teadmisejuhtimises on oluline juhendamisoskuste ja –teadmiste edasiandmine. Selleks on mitmetes ettevõtetes mentorlusprogrammid. Kuidas toetada töökohapõhist õppimist neis organisatsioonides, kus mentorlusprogramme ei ole? Kuidas omandab juhendamisoskusi organisatsiooni praktikajuhendaja? Kuidas saavad andragoogid nende küsimuste lahendamisel abiks olla? Arutelu toetab Tiina Tambaum

Kas koolitaja peaks reflekteerima üks kord viie aasta jooksul? Kutse taotlemine kui refleksiooni toetav protsess. Milline on koolitajate tavapärane reflekteerimise praktika? Kas see, mida koolitaja peab reflekteerimiseks ka seda tegelikult on? Millised tööriistad toetavad koolitaja reflekteerimist? Arutelu toetab Jelena Lohmatova

Riigihangete ja ESF projektide taotlusvoorude vormi- ja sisunõuded: milline on mõju kogukonnale? Täiskasvanute koolitamise alaste riigihangete ja ESF projektide taotlusvoorude vormi- ja sisunõuete asjakohasuse ja eesmärgipärasuse lõpptulemuse, ehk siis valdkonna kvaliteedi, arengu ja sotsiaalse mõju kontekstis. Kas praegune süsteem kõige asjakohasem? Kuidas jõuda tulemuseni, kus hanke võitja on parim koolitusteenuse pakkuja, mitte parim projektikirjutamise ettevõte? Arutelu toetab Riina Kütt

Mäluasutuste õpikogukonnad. Raamatukogud kujutavad endast väärtuslikku ressurssi kuuludes suurde võrgustikku ja olles külakogukonnas avalikuks ja tasuta õppekeskkonnaks. Kuidas toetada raamatukoguhoidjate eesmärgiärast õppekeskkonna kasutamist? Kuidas suunata raamatukogutöötajaid lähtuvalt koolitaja rollist suuremale koostööle? Arutelu toetavad Merle Koik ja Kaja Visnapuu 

Aktuaalseid arutelusid suunavad vastava teema entusiastlikud huvilised. Mitmekülgne teemade valik võimaldab igal täiskasvanute koolitajal leida just teda kõnetav küsimus. Kõigil praktikutel on võimalus enda arutelu tekitada ja koostöisel lahendust vajavate küsimustega tegeleda. Meil on kogu ja väge!


Koolitaja, tule kohale, see on Sinu õppimise koht! Lisainfo ja registreerumine allpool. Registreerimise tähtaeg on 03.05.2017

 

NB! Mitte-konverentsil osalemiseks peab osaleja registreeruma EPALE keskkonna kasutajaks

Koolitusi korraldab Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis. Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel. Koolitused ja toitlustus on osalejatele tasuta.

Kontaktandmed:

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE https://ec.europa.eu/epale/et

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis

e-mail: epale@kutsekoda.ee  telefon: +372 679 1716 SA Kutsekoda

NB! Erinevate tubade klubis saab viibida ainult vahetusjalanõudega. Kohapeal on olemas üldkasutatavad sussid igale osalejale, kuid kaasa võib võtta ka isiklikud vahetusjalanõud. 

EPALE on Euroopa Komisjoni kaasrahastatud mitmekeelne Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

EPALE peamised eesmärgid on luua tugev üleeuroopaline täiskasvanuhariduse kogukond ja parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja kättesaadavust Euroopas

EPALE on mõeldud kõigile, kes on kaasatud täiskasvanute koolitamisse või selle korraldamisse, pakkudes selliseid võimalusi:

EPALE keskkond toetab ka täiskasvanute koolitaja kutsealaseid kompetentse, pakkudes koolitajatele võimalust osaleda koostöövõrgustikes, jagades kolleegidele oma arvamusi ja ettepanekuid ning osaleda avalikes diskussioonides ja avaldada oma arvamust täiskasvanuõpet puudutavates küsimustes.

EPALE keskkonda kasutatakse 24 keeles ja seda külastab üle 35 000 inimese kuus 51 riigist.

Koolitaja, ole nähtav ja leia endale partnereid Eestis ja kogu Euroopas - registreeru EPALE veebikeskkonna kasutajaks tasuta juba nüüd! Aadress: www.ec.europa.eu/epale/et