Hindamisstandardi koostamise seminari materjalid: 

Kompetentsuspõhine hindamine kutse andmisel
Täiskasvanute koolitaja kutse- ja hindamisstandardid
Portfoolio juhend