UNILO - Promoting the EQF Learning Outcomes approach within European Universities

Projekti kestus: 03.2010 - 02.2012
Projekti eesmärgiks oli:

Projekti juhtpartneriks oli Granada Ülikool ning projekti koordinaatoriks oli Scienter España.

Kaasatud partnerriigid: Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Poolast, Suurbritanniast ja Ungarist.

Projekti raames ilmusid järgmised infolehed:
Uudiskiri nr. 1 - ON AEG SAADA ROHKEM TEADA VÄLJUNDIPÕHISEST ÕPPEST KÕRGHARIDUSES!
Uudiskiri nr. 2 - ESIMESED SAMMUD ÕPIVÄLJUNDITE RAKENDAMISEGA SEOTUD PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS!
Uudiskiri nr. 3 - ÕPIVÄLJUNDIPÕHISE LÄHENEMISE TOETAMINE JÄTKUB!
Projekti kodulehekülg: http://www.unilo.eu