Lõppenud rahvusvahelised projektid

Lõppenud projektid:


VALEW - to VAlidate LErning at Work

Projekti eesmärk oli:

Projekti tulemused:

Projekti juhtpartner: Milaano Tehnikaülikooli Sihtasutus - Fondazione Politecnico di Milano

Kaasatud partnerriigid: Eesti, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Šotimaa

Projekti kestus: 01.2009-06.2010

Projekti veebileht: http://www.valew.eu/

Tagasi algusesse

INLearning - Validating Learning for an Inclusive Society

Projekti eesmärgiks oli keskenduda mitte- ja informaalse õppe tunnustamisele ja välja töötada metodoloogiline raamistik (tööriist)  EQF tasemete kirjeldustele vastava tunnustamise läbiviimiseks. Projekti käigus töötati välja mitte- ja informaalse õppe tunnustamise ühtne metoodika. 

Projekti käigus töötati välja tunnustamise tööriistad:

Metodoloogiline raamistik sobib erinevatele kutsetele eri sektorites ja eri tasemetel kõigis Euroopa riikides. 

Projekti juhtpartner: Malta Qualifications Council

Kaasatud partnerriigid: Malta, Austria, Itaalia, Kreeka, Rumeenia, Sloveenia, Eesti, Türgi, Portugal

Projekti kestus: veebruar 2009 - jaanuar 2011

Projekti koduleht: www.inlearning.eu       

Tagasi algusesse


EQUFAS - Experiences of the EQF in Agricultural sector

Leonardo da Vinci innovatsioonisiirde projekt 2007-2009

Projekti partnerid: Holland, Austria, Kreeka, Hispaania, Eesti ja Soome.

Projekti osapooled: EUROPEA International-i rahvuslikud organisatsioonid või sinna kuuluvad maamajanduslikud  kutseõppeasutused.

Sihtgrupid: sama valdkonna õpilased, õpetajad ning ettevõtjad.

Projekti eesmärk oli võrrelda erinevate riikide kutsekvalifikatsioonisüsteeme põllumajandussektoris. Selleks toimus mitmeid rahvusvahelisi tegevusi nii õpilastele kui õpetajatele eesmärgiga hinnata rahvusvaheliste  ettevõttepraktikate sooritamist,  koolitati ettevõttepraktika juhendajaid ja õpetajaid, arendada e-õpet ning  õpilaste (õpetajate)  keele- ning suhtlemisoskusi.

Projekt hõlmas 6 erinevat põllumajandusvaldkonda:

Projekti tulemused:

Projektis osalesid järgmised Eesti kutseõppeasutused:
Olustvere TMK - põllumajandus, toiduainete tööstus
Türi TMK - põllumajandus
Räpina Aianduskool - maastikuehitus
Luua Metsanduskool - metsandus, maastikuehitus
Suuremõisa Tehnikum - maastikuehitus
Pärnu KGK (Tihemetsa õppekoht) - metsandus
Vana-Antsla KK - põllumajandus

Tagasi algusesse
 

INTERSTUDY - Advanced E-Curricula and Mobile Tools for Interdisciplinary Modular Study

INTERSTUDY projekti eesmärk oli kaasajastada ja laiendada kraadiõppe võimalusi integreeritud tehnikateaduste valdkonnas. Õppeprotsessi täiustamine ja sidumine ettevõtete reaalsete vajadustega on üks olulisemaid projekti pikaajalisemaid eesmärke. Lähtuvalt insenerioskuste praktilisest suunitlusest ning pidades samal ajal silmas paindlikku ja rahvusvahelist õppevormi on projekti põhilisteks tulemusteks e-õppekava ja kaasaegsed õppeabimaterjalid.

Projekti juhtpartner: Tallinna Tehnikaülikool.

Kaasatud partnerriigid: Eestist, Saksamaalt, Kreekast, Soomest, Leedust ning Rootsist.

Projekti kestus: 02.2007-07.2008

Tulemused: Projekti peamiseks tooteks on - mehhatroonika e-õppekava, mis on rahvusvahelise konsortsiumi poolt välja töötatud. See on moodulõppekava, mille erialamoodulid on töötanud välja viis Euroopa ülikooli. Õppetöö läbimiseks töötatati projekti raames laias skaalas innovatiivseid praktilisi ja teoreetilisi õppeabimaterjale. Alates klassikalisest õpikust kuni virtuaal laborini. Praktilistest abimaterjalidest on olulisel kohal kodulabor, mis sisaldab endas erinevaid riistvaralisi mooduleid. Kutsekoja eestvedamisel valmib mehhatroonik II, III kompetentsipõhine kutsestandard.

Tagasi algusesse

  
QF Embodiment

Kvalifikatsiooniraamistiku kirjeldamine - kogemuste vahetamine sektoraalse kvalifikatsiooniraamistiku loomisel, testimisel ja nende suhestamisel EQF-i valguses

Projekti juhtpartner: Ungari National Institute of Vocational Education.

Kaasatud partnerid: Eesti, Rootsi, Kreeka, Hispaania, Rumeenia ning Tšehhi.

Projekti kestus: 01.2007-12.2008

Tulemused: Iga partnerriik koostas ülevaate oma riigis kehtivast kvalifikatsiooniraamistikust ning kuidas on plaanis seda kohandada/seostada Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Sellest lähtuvalt koostati võrdlev analüüs.

Järgmise etapina valiti välja kvalifikatsioonid, mida riigiti võrdlema hakati.

Tagasi algusesse