TrainVet4Jobs

Projekti eesmärgiks oli kutseõpetajate ja kutseõppega seotud karjäärinõustajate ettevalmistuse tõhustamine soodustamaks kutseõppurite ülekantavate kompetentside (sh võtmepädevuste) arengut. Selleks uuritakse ülekantavate kompetentside alast olukorda sihtrühmas ja töötatakse välja ning testitakse (Hispaanias ja Itaalias) kutseõpetajate ja karjäärinõustajate uut koolitusmudelit.

Projekti juhtpartneriks oli Granada Kaubandus-Tööstuskoda (Hispaania). Partneriteks olid organisatsioonid Hispaaniast, Hollandist, Itaaliast ja Kreekast.

Projekti käigus viidi partnerriikides läbi uuring kutseõpetajate ja kutseõppega seotud karjäärinõustajate koolituse sisust ja korraldusest puudutavana kutseõppurite ülekantavate kompetentside (sh võtmepädevuste) arengu soodustamist. Uuringu tulemustele tuginedes töötati välja kutseõppurite ülekantavate kompetentside arengu toetaja ja hindaja osakutse standard.

Projekti kestvus: 1. november 2013 – 31. oktoober 2015.