INTERSTUDY - Advanced E-Curricula and Mobile Tools for Interdisciplinary Modular Study

Projekti kestus: 02.2007-07.2008

Projekti eesmärk oli kaasajastada ja laiendada kraadiõppe võimalusi integreeritud tehnikateaduste valdkonnas. Õppeprotsessi täiustamine ja sidumine ettevõtete reaalsete vajadustega on üks olulisemaid projekti pikaajalisemaid eesmärke. Lähtuvalt insenerioskuste praktilisest suunitlusest ning pidades samal ajal silmas paindlikku ja rahvusvahelist õppevormi on projekti põhilisteks tulemusteks e-õppekava ja kaasaegsed õppeabimaterjalid.

Projekti tulemused: Projekti peamiseks tooteks on - mehhatroonika e-õppekava, mis on rahvusvahelise konsortsiumi poolt välja töötatud. See on moodulõppekava, mille erialamoodulid on töötanud välja viis Euroopa ülikooli. Õppetöö läbimiseks töötatati projekti raames laias skaalas innovatiivseid praktilisi ja teoreetilisi õppeabimaterjale. Alates klassikalisest õpikust kuni virtuaal laborini. Praktilistest abimaterjalidest on olulisel kohal kodulabor, mis sisaldab endas erinevaid riistvaralisi mooduleid. Kutsekoja eestvedamisel valmib mehhatroonik II, III kompetentsipõhine kutsestandard.

Projekti juhtpartner: Tallinna Tehnikaülikool

Kaasatud partnerriigid: Eestist, Saksamaalt, Kreekast, Soomest, Leedust ning Rootsist

Projekti kodulehekülgwww.interstudy.ttu.ee/