Rahvusvahelised projektid

Käimasolevad projektid:

Lõppenud projektid:

Kui soovite projektide kohta lisainformatsiooni, võtke ühendust meie välisprojektide koordinaatoriga - Maarja All, maarja.all@kutsekoda.ee