LÜKKA/ VÕTA alaprojekt

2005. aasta augustis sai Tartu Ülikooli eestvedamisel alguse seni suurim ülikoolidevaheline (ligi 3 aastat kestev, 15 partneriga ja mahuga 32 milj EEK) Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidav projekt „ÜlikooliLõpetajate Konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse Kvaliteedi Arenduse" (LÜKKA), mille ühe alaprojekti - varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) - koostööpartneriks on ka Kutsekoda. Eesmärgiks on üheskoos VÕTA süsteemi ja põhimõtete väljaarendamine ja juurutamine ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutsekoolide igapäevategevuses ning eesti elanikonna tevitamine uutest ja paindlikematest võimalustest hariduse omandamisel.

Kogu suure LÜKKA projekti ja selle alaprojektide käivitamise tõukejõuks oli tõdemus, et Eesti haridussüsteem, tööturg ja tööandjad on oma ootustelt üksteisest mööda liikumas ehk puudus üksteisemõistine ja dialoog küsimuses kes või mis on (kõrg)koolilõpetaja ja mida ta peab oskama ja teadma? Seega on projekti õnnestumise suureks eelduseks silla loomine tööandjate ja (kõrg)koolide vahel, ning just selles osas on Kutsekojal ja Eesti kutsete süsteemil ette näidata ligi 10 aastane koostöökogemus nii koolitajate, tööandjate kui riigi osalusel.

Alaprojekti VÕTA seisukohalt oli eriti oluliseks Kutsekoja kogemus töökogemuse arvestamisel kutse andmise protsessis, sest Eesti kutsesüsteemi eesmärgiks on olnud loomisest saati Eesti tööjõu konkurentsivõime tõstmine ja seeläbi ka meie tublide töötajate oskuste ja teadmiste arvestamine ja tunnustamine hoolimata nende omandamise viisist.

VÕTA eesmärgid, mis projekti raames ellu viidi olid:

Loe lähemalt: http://www.ut.ee/lykka/164880