Buildest II

Buildest II, täispika nimega "Euroopa Liidu 2020 energiaefektiivsuse eesmärkidest lähtuvalt Eesti ehitusvaldkonna koolitussüsteemi arendamine ja mittekvalifitseeritud ning kvalifitseeritud tööjõu koolitusmaterjalide ning –programmide väljatöötamine" jätkab Buildest I projekti käigus väljatöötatut.

Projekti käigus on valminud Kutsemaja, mille plakati leiab siit ja flaieri siit.

Projekti koordineerib Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, SA Innove ja SA Kutsekoda.

Projekti kestvus 09.2013-09.2016