Koostöö ja projektid

Koostööl on kutsesüsteemi arendamisel väga oluline osa. Kutsekoda koordineerib ise ja osaleb partnerina erinevates projektides, et tugevdada koostööd nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Eestisisesed projektid:

Lõppenud Eestisisesed projektid:

Välisprojektid:

Lõppenud välisprojektid: