Kutseregister

Anu Mälgand
Kutseregistri juhataja

Katrin Sillasoo
Kutseregistri spetsialist

Tel: 679 1702
katrin.sillasoo@kutsekoda.ee