Juhatus ja üldosakond

OSKA programmi töötajad

Kutsesüsteemi töötajad

Kutseregistri töötajad

Rahvusvaheliste projektide töötajad